ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Arcybiskup ormiański Grzegorz Józef Romaszkan (1809 – 1881)

Urodzony 12 lutego 1809 r. w Kutach w rodzinie baronów ormiańskich, absolwent gimnazjum w Stanisławowie, studia teologiczne we Lwowie, wyśw. w 1834 r. przez abpa Samuela Stefanowicza dla ormiańskokatolickiej archidiecezji we Lwowie. Wikary w Kutach od 1834 r., wikary katedralny we Lwowie od 1835 r., dyrektor arcybiskupiego banku „Mons Pius” we Lwowie od 1845 r., kanonik gremialny od 1858 r., zarządca dóbr arcybiskupich od 1861 r., radca konsystorski i prepozyt kapituły. Po śmierci abpa Grzegorza Michała Szymonowicza wybrany w czerwcu 1875 r. wikariuszem kapitulnym i administratorem archidiecezji, 10 września 1875 r. wybrany na nowego ordynariusza; 12 listopada 1875 r. mianowany przez cesarza Franciszka Józefa I, 3 kwietnia 1876 r. prekanizowany przez papieża Piusa IX, 30 kwietnia 1876 r. konsekrowany we Lwowie przez łacińskiego arcybiskupa lwowskiego Franciszka Wierzchlejskiego. Uroczysty ingres do katedry odbył 7 maja 1876 r.

Najważniejszym wydarzeniem w czasie jego krótkich, 5-letnich rządów było poświęcenie 10 października 1875 r. kościoła w Czerniowcach, zbudowanego dzięki wysiłkom tamtejszego proboszcza, ks. Floriana Mitulskiego. Cztery lata później, tj. 22 lipca 1879 r. abp Romaszkan kościół ten konsekrował. Wizytując parafie ormiańskie na Bukowinie, wizytował również z upoważnienia abpa Wierzchlejskiego parafie łacińskie. Warto zaznaczyć także, ze przez cały czas pełnił z wyboru funkcję radnego miasta Lwowa oraz z urzędu funkcję posła w sejmie krajowym i wiedeńskiej Izbie Panów. Zmarł nagle 11 grudnia 1881 r. we Lwowie. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Jego kamienny nagrobek w postaci kamiennego krzyża zachował się, jednak w nie najlepszym stanie, do dnia dzisiejszego. Portret arcybiskupa, pędzla Stanisława Bieńkowskiego, znajduje się we Lwowskiej Galerii Obrazów.

Copyright ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wszystkie prawa zastrzeżone

Powrót
Licznik