Lwów - Cmentarz Orląt

Cmentarz Obrońców Lwowa


[  1]   [  2]    [  3]     [   4]  
Miejsce, gdzie pochowane były zwłoki Nieznanego Żołnierza
przed przeniesieniem (w 1925 roku)
do Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Saskim w Warszawie

Groby gimnazjalistów poległych w czasie walk o Lwów w listopadzie 1918 roku

Grób arcybiskupa ormiańskiego, Józefa Teodorowicza, uczestnika walk o Lwów, zmarłego w 1938 roku

W kaplicy - przy księdze pamiątkowej. O losach Cmentarza opowiada członek Towarzystwa Opieki Nad Grobami Wojskowymi

Katakumby

Jedna z tablic bohaterów pochowanych w katakumbach.
Znajduje się na niej m.in. nazwisko 14-letniego Jurka Bitschana.

Przed dwoma laty (w 2000 roku) nie było zgody władz Lwowa na odtworzenie tych głów anielskich na zwieńczeniu katakumb...

Grób "Pięciu z Persenkówki". O treść napisu na tej marmurowej płycie toczy się spór z obecnymi radnymi Lwowa

Miejsce, gdzie do destrukcji Cmentarza stał pomnik piechurów francuskich, walczących w latach 1918-20 po stronie polskiej pod Lwowem

Tu stał pomnik 3 lotników amerykańskich - uczestników walk o Lwów
G. Mac Callum (zm. 31.VIII.1920 r.), Artur H. Kelly (zm. 16.VII.1920 r.), Edmund P. Graves (zm. 22.XII.1919 r.)


Kaplica i ukraińskie groby wojskowe na budowanym obecnie w sąsiedztwie Cmentarza Orląt
Cmentarzu Strzelców Siczowych

Postać Michała Archanioła zwieńczająca kolumnę na Cmentarzu Strzelców Siczowych.
Lwowiacy z przekąsem mówią, że postać na pomniku odwrócona jest tyłem do Orląt...
Powrót Licznik