Obchody 220. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry.

Beńkowa Wisznia

23 czerwca 2013

Fotografie: Anna Gordijewska


Program obchodów 220. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry we wsi Beńkowa Wisznia 23 czerwca 2013 roku
 • 13.00-14.00 Msza Św. w kościele w Rudkach
 • 14.00-14.30 Przejazd z kościoła w Rudkach do pałacu we wsi Beńkowa Wisznia,
 • 14.30-15.30 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Aleksandra Fredry w pałacu we wsi Beńkowa Wisznia,
 • 15.30-17.00 Prezentacja książki Aleksandra Fredry „Trzy po trzy”
 • 17.00-18.30 Przedstawienie teatralne: „Ciotunia”, A. Fredry, Polski Teatr Ludowy, Lwów
 • 18.30-21.00 Przyjęcie w Pałacu Fredrów w B. Wiszni.

  Beńkowa Wisznia - miejscowość, w której Aleksander Fredro spędził dzieciństwo. Dziś połączona z miastem Rudki. Należała do klucza rudeckiego (Rudki koło Sambora). W 1796 wieś została zakupiona przez rodzinę Fredrów. Dziedzicem tej miejscowości był Jacek Fredro, hrabia, herbu Bończa, ojciec Aleksandra Fredry.

  W Beńkowej Wiszni znajduje się neorenesansowy pałac zbudowany w 1835 roku przez Aleksandra Fredrę (rozbudowany w 1896), który w 2009 roku został poddany pierwszemu etapowi renowacji w ramach projektu „Inwentaryzacja Pałacu Fredrów w Beńkowej Wiszni". Projekt jest finansowany bezpośrednio przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju".


  Przedstawienie teatralne: „Ciotunia” Aleksandra Fredry w wykonaniu Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa


  Copyright 2013 Anna Gordijewska
  Data utworzenia strony: 2013-06-25

 • Powrót
  Licznik